Strategii și Programe de dezvoltare

library_book111

Programul de Dezvoltare Strategică a învăţământului în raionul Teleneşti în anii 2015-2020 (în continuare – PDS) constituie principalul document de planificare managerială, care stipulează misiunea, obiectivele, direcţiile de activitate şi priorităţile Direcţiei Educaţie pentru următorii 5 ani, în conformitate cu documentele de politici ale Guvernului Republicii Moldova: Codul educaţiei, Strategia…2020 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014), alte documente strategice. Pentru a citi mai mult, faceți click pe imagine….

 

 

full_ng2tcy82

Populația totală a raionului este de 73,1 mii locuitori, din care 14355(19,6%) sunt copii cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani. Cca. 40% din efectivul total de copii sunt concentrați în 7 din cele 54 de localități ale raionului.

Din efectivul total de copii, 883 (6,2%) sunt cu dizabilități.

Accesul la educație al copiilor din raion este asigurat de 79 de instituții de învățământ, dislocate în 38 de localități, inclusiv: 38 de instituții preșcolare, 37 de instituții de învățământ primar și secundar (1 școală primară,31 gimnazii și 5 licee) și 4 instituții extrașcolare. În vederea creări condițiilor de acces copiilor din localitățile în care nu există instituții/servicii educaționale, este organizat transportul școlar (pentru cca.520 de copii). Pentru a citi mai mult, faceți click pe imagine….