Echipa DGE Telenești

Nr. Nume , prenume Funcția deținută Telefon

contact:

1. Pascaru Alina Șef al DGE 0258-2-33-64
2. Vleju Maria Șef-adjunct DGE 0258-2-30-59
3. Ursu Raisa Șef secție Management al Curriculumului și formare Profesională Continuă 0258-2-31-51
4. Anton Raisa Specialist principal-metodist 0258-2-29-56
5. Sultan Natalia Specialist coordonator-metodist 0258-2-31-51
6. Nicolaev Svetlana Specialist coordonator-metodist 0258-2-20-09
7. Bogdan Valentin Specialist -metodist 0258-2-31-67
8. Bologan Adela Specialist principal în cadrul serviciului Management al Resurselor Umane 0258-2-20-09
9. Socolovschi Diana Specialist pentru serviciul relațiile cu publicul  0258-2-29-56
10. Blajevschi Elena Specialist principal în cadrul secției Politicii Educaționale și Management 0258-2-20-14
11. Grecu Viorica Șef Secție Management al Resurselor Tangibile,Contabil Șef 0258-2-20-14
12.  Balmuș Tamara Contabil 0258-2-20-14
13. Răilean  Carolina Contabil 0258-2-20-14
Serviciul Administrativ-auxiliar
14. Grecu Nadejda Secretar-dactilograf 0258-2-30-59
15. Berioza Andrei Șofer  
16. Vleju Igor Inginer-mecanic 0258-2-31-67
17. Moraru Adelina Inginer constructor 0258-2-31-67
18. Melnic Ioana Magazinier 0258-2-22-17
SPECIALIȘTII DIN CADRUL SAP 
19. Botnari  Maria Șef SAP 025822703
20. Botnari  Maria Pedagog învățămînt secundar general  saptelenesti14@gmail.com
21. Rusu Elena Psihopedagog special  025822317
22. Vicol  Victoria Logoped  025823442
23. Roșca Olga Pedagog învățămînt preșcolar  Roșcaolga52yahoo.com
24. Nastas Elena Psiholog  gagauz_elena@yahoo.com
25. Brașovean Gheorghe Șofer  

 

Notă: SAP (Serviciul de Asistență Psihopedagogică) este o subdiviziune a DGE Telenești