Curriculum

Curriculum 2018

 

Curriculum 2016 - 2017
  • Curricula (Primar)

Curriculum şcolar (clasele I-IV)

Curriculum şcolar (clasele I-IV) (rusă)

Limba străină I (clasele II-IV)

Educatia moral-spirituala Clasele I-IV Ghidul invatatorului

  • Curricula (Gimnaziu)

Limba și literatura română

Curriculum la limba straina II Clasele V-XII

  • Curricula (Liceu)

Curriculum la limba straina II Clasele V-XII

Biologie X-XII (româna)

Biologie X-XII (rusa)

Chimie X-XII (româna)

Chimie X-XII (rusa)

Educația Civică X-XII (româna)

Educație Civică X-XII (rusă)

Educația Fizică X-XII (româna)

Educația Fizică X-XII (rusa)

Fizica-Astronomia X-XII (româna)

Fizica-Astronomia X-XII (rusa)

Geograifa X-XII (româna)

Informatica X-XII (româna)

Informatica X-XII (rusa)

Istoria X-XII (româna)

Istoria X-XII (rusa)

Limba Bulgară X-XII 

Limba Găgăuză X-XII

Limba Română X-XII

Limba Română X-XII (pentru alolingvi)

Limba Străină I  X-XII (română)

Limba Străină I X-XII (rusă)

Limba Străină II X-XII (româna)

Limba Străină II X-XII (rusă)

Limba și literatura rusă X-XII

Limba Ucraineană X-XII

Literatura Universală X-XII (rusă)

Literatura Universală X-XII ( română)

Matematica X-XII (româna)

Matermatica X-XII (rusa)

  • Curricula opţionale

Curriculum opțional Educație prin film

Curriculum opțional pentru clasele X-XII, Relații armonioase în familie

Suport metodic, Relații armonioase în familie

Curriculum opțional pentru învățămîntul primar (Clasele I-IV), „Educația pentru sănătate”

Elemente de cultura și civilizație spaniolă Curriculum optional Clasele V-XII

Curriculum pentru clasele cu profil arte plastice. Clasele I-IX

Curriculum opțional la limba română pentru clasele I-IV„ În împărăția cuvîntului”

Curriculum optonal pentru clasele I-IV „În imparatia lui Mate”

Teoria si practica traducerii Curs optional Clasele IX-XI

Introducere în Sociologie

Tainele comunicării

Educație pentru sănătate (V-XII)

Educație pentru dezvoltarea comunității

Educație pentru echitate de gen și șanse egale

Să ne cunoaștem mai bine

Cultura bunei vecinătăți Kультура добрососедства  (preşcolar)

Cultura bunei vecinătăți Kультура добрососедства  (clase primare)

Învățăm a gîndi și a acționa strategic

Citind, învăț să fiu Varianta rusă

O oră pentru lectură

Educaţie pentru toleranţă

Культура общения

Istoria, Cultura şi Tradiţiile Poporului American

Istorie traită istorie povestită (clasele VI-XII)

Istoria şi cultura locala (clasele V- IX)

Elemente de cultură și civilizație a Franței în cadrul orelor de limbă franceză

Limbajul formelor vizuale

Robotica (III-XII)

Chimia și explorarea mediului

Educația ecologică

Matematica distractivă (clasele I-IV)

Surse de energie regenerabile (clasele VII-IX)

Educatia pentru Drepturile Omului (clasele VIII-IX)

Educație economică și antreprenorială (clasele I–IV)

Educație economică și antreprenorială (clasele V–IX)

Educație economică și antreprenorială (clasele X–XII)

Informatica (clasa II-IV)

Informatica (clasa V-VI)

Șah 

Religia pentru predarea creștinismului de rit evanghelic și adventist de ziua a șaptea (I-IX)

Religia pentru Cultul Ortodox (I-IX)

Educația Interculturală (I-IX)

Educație socială și financiară (ghid metodologic)

Educație socială și financiară (clasa V-IX)

Educație socială și financiară Ghid metodologic (clasa V-IX)

Integrarea europeană pentru tine (V-IX)

Integrarea europeană pentru tine (X-XII)

Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor (clasele X–XI, profilul real)

Tehnologia informației și a comunicațiilor (Clasa VII-XII)

Istoria şi cultura locala 

Matematică distractivă, pentru clasele a V-a – a VI-a