Contacte

SCRIE UN MESAJ

 

Echipa Direcției Generale Educație Telenești
Nr. Nume , prenume Funcția deținută Telefon

contact:

1. Pascaru Alina Șef al DGE 0258-2-33-64
2. Vleju Maria Șef-adjunct DGE 0258-2-30-59
3. Ursu Raisa Șef secție Management al Curriculumului și formare Profesională Continuă 0258-2-31-51
4. Anton Raisa Specialist principal-metodist 0258-2-29-56
5. Sultan Natalia Specialist coordonator-metodist 0258-2-31-51
6.. Nicolaev Svetlana Specialist coordonator-metodist 0258-2-20-09
7. Bogdan Valentin Specialist -metodist 0258-2-31-67
8. Bologan Adela Specialist principal în cadrul serviciului Management al Resurselor Umane 0258-2-20-09
9.  Socolovschi Diana Responsabil Relațiile cu publicul  0258-2-31-67
10. Blajevschi Elena Specialist principal în cadrul secției Politicii Educaționale și Management 0258-2-20-14
11. Grecu Viorica Șef Secție Management al Resurselor Tangibile,Contabil Șef 0258-2-20-14
12. Balmuș Tamara Contabil 0258-2-20-14
13. Răilean  Carolina Contabil 0258-2-20-14
Serviciul Administrativ-auxiliar
14. Grecu Nadejda Secretar-dactilograf 0258-2-30-59
 
15. Vleju Igor Inginer-mecanic 0258-2-31-67
16. Moraru Adelina Inginer constructor 0258-2-31-67
17. Melnic Ioana Magazinier 0258-2-22-17
SPECIALIȘTII DIN CADRUL SAP 
18. Nastas Elena Șef  SAP 025822703
19. Botnari  Maria Pedagog învățământ secundar general  saptelenesti14@gmail.com
20. Rusu Elena Psihopedagog special  025822317 Erusu29@gmail.com
21. Vicol  Victoria Logoped  025823442 vicolvictoria@gmail.com
22. Roșca Olga Pedagog învățământ preșcolar  Roșcaolga52yahoo.com
23. Cotlău Irina Psiholog 025823442
24.  Vlaicu Tatiana Psihopedagog  025822317
25. Brașovean Gheorghe Șofer  

Notă: SAP (Serviciul de Asistență Psihopedagogică) este o subdiviziune a DGE Telenești