„Împreună pentru Educație de calitate”!

Conferința Pedagogică Raională are loc anual în luna agust, începutul unui nou an școlar. Anul acesta nu este o excepție și i-a adunat astăzi pe cei mai buni dintre cei buni. La Conferință au participat:
– Dl. Hotineanu Vladimir – Deputat în Parlamentul RM;
– Dl. Agachi Angel – Deputat în Parlamentul RM;
– Dna. Lungu Corina – Consultant principal MECC;
– Dna. Manoli Diana – Președintele Raionului Telenești;
– Dl. Harghel Vasile – Prim-vicepreședintele Raionului;
– Dna. Furculiță Ecaterina – Vicepreședintele Raionului;
– Dna. Șpac Zinaida – Președinte al Consiliului Raional al Federației Sindicatelor Educației și Științei;
– Protoiereul Marian BOLDESCU,Protopopul bisericilor din r.Telenești;
– Primarii comunelor, satelor din Raionul Telenești;
– Manageri școlari;
– Managerii Instituțiilor de Educație Timpurie;
– Directori adjuncți;
– Președinții Sindicatelor din instituțiile educaționale;
– Tineri specialiști;
– Delegați la Conferință.
Întreaga ședință a fost condusă de Doamna Alina Pascaru Șef DGE Telenești.